Consell Administració

Les societats del Grup Rm ASSESSORS estan regides majoritàriament per un consell d'administració.

Consell Administració

MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Els consells d'adminiastració estan integrats per Albert Romaguera, titular del despatx, com a president; Narcís Ginesta, Assessor Fisca, com a Conseller Delegat  i Marta Romaguera, Advocada com a vocal del Consell.
Narcís Ginesta

Narcís Ginesta
Conseller Delegat

contactar
Albert Romaguera

Albert Romaguera

President del Consell

contactar
Marta Romaguera

Marta Romaguera
Consellera Delegada

contactar