Assessoria Laboral i de la Seguretat Social

SERVEIS QUE OFERIM

  • Gestió les obligacions de les empreses en relació al seu personal
  • Tramitació de prestacions de la Seguretat Social i altres prestacions social
  • Tramitació de permisos de treball i de residència

Assessoria Laboral i de la Seguretat Social

GESTIÓ DE PERSONAL

Pel que fa a la gestió de personal, donem d'alta empreses, confeccionem les nómines i les liquidacions de la Seguretat Social. Assessorem en l'aplicació dels convenis col·lectius i en totes les incidències que es produexin en le relació laboral. Defensem l'empresa davat les diferents administracions. Coordinem el compliment  de les obligacions empresarials en matèria de riscos laborals i assessorem i gestionem el regim sancionador i les extincions de contracte.
Rosa Clarà

Rosa Clarà

Soci. Cap departament laboral
Assessora laboral

contactar
Montse Pla

Montse Pla
Assessora laboral

contactar
Helena Alba

Helena Alba
Tècnica en gestió laboral

contactar