Texts legals

Política de privadesa

ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA, S.L. a través del seu web rm-assessors.com/.cat sol•licita a l'Usuari certes dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l'Usuari quedaràn incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA, S.L. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol•licitats per l'Usuari. L'Usuari autoritza el tractament automatizat de les dades personals subministrades, necessaries per la prestació dels serveis pactats.

La informació personal recaptada dels clients registrats és emmagatzemada en una base de dades propietat de ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA, S.L, que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA, S.L, a través de la seva web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per a donar a conèixer a l'Usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses del grup al que pertany ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA, S.L., així com a unes altres amb les quals conclogui acords de col•laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant en tot cas, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal.

ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA, S.L., a través de la seva web, utilitzarà cookies quan l'Usuari navegui per la web site de ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA, S.L. Les cookies s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que reconegui als Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hàgin de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel•lar les seves dades de caràcter personal subministrats en la web rm-assessors.com/.cat, mitjançant comunicació escrita dirigida a ASSESSORIA RIBAS MOTJE ROMAGUERA, S.L., Gran Vía Jaime I, 14 baixos, 17001 Girona (Espanya), aquesta comunicació també podrà ser realitzada mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: info@rm-assessors.cat