Texts legals

Nota Legal

En compliment del que prevé l'article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrónic, s'informa que RM-ASSESSORS.COM i RM-ASSESSORS.CAT son un domini de la empresa ASSESSORIA RIBAS MOTJÉ ROMAGUERA S.L. amb domicili social a Girona, Gran Via Jaume I, 14, baixos, teléfon +34 972 208 258 i fax +34 972 221 770, correu electrónic general info@rm-assessors.cat
La societat ASSESSORIA RIBAS MOTJÉ ROMAGUERA S.L. amb el CIF:B17467911 figura inscrita al registre mercantil de Girona, volum 895, foli 130 full GI-16755 inscripció 1ª